Idź do:

System ogniowych ścian wysokich Nida SW

Firma Siniat jako profesjonalny producent systemów suchej zabudowy wprowadziła do oferty unikalny system ogniowych ścian wysokich Nida SW, których wysokość zabudowy może osiągać do Hmax = 11 m przy spełnieniu wymagań ściany wydzielenia ppoż. w klasach odporności ogniowej nawet REI120. Dzięki temu rozwiązaniu, czas realizacji obiektów przemysłowych został znacząco zredukowany wypierając masywne technologie murowe.

Kto by pomyślał jeszcze 10 lat temu, że ścianę na lekkiej stalowej konstrukcji nośnej z poszyciem płytami gipsowo-kartonowymi będzie można budować do 11 m wysokości i dodatkowo stawiać jej wymagania najwyższych klas odporności ogniowych dostępnych wcześniej tylko dla technologii masywnych. Do niedawna standardem dla wysokich ogniochronnych ścian wydzielenia ppoż. były ciężkie konstrukcje murowe (np.: z pustaków z betonu komórkowego) wzmacniane trzpieniami i wieńcami żelbetowymi dla zapewnienia im bezpiecznej stateczności. Budowa takiej przegrody była bardzo pracochłonna, a proces technologiczny wymagał przestojów procesowych na prowadzenie prac mokrych (wylewanie trzpieni i wieńców żelbetowych), co finalnie przekładało się na bardzo długi proces realizacji.

Systemy wysokich przegród ogniowych stosuje się najczęściej w obiektach o przeznaczeniu produkcyjnym o szkieletowej stalowej konstrukcji nośnej, która jest znacznie szybsza w realizacji w stosunku do technologii tradycyjnych. Obiekty te w zasadzie zawsze wyposażane są w część administracyjno-biurową, którą pod względem bezpieczeństwa ppoż. zgodnie z wymaganiami krajowymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) należy odseparować od sekcji produkcyjnej skuteczną barierą ogniową w klasie odporności ogniowej REI120 (zdj.1 Przykład budowy ściany SW190 w klasie odporności ogniowej REI120).

Render systemu Siniat - NIDA ściana SW

Zdj. 1. Ściana wysoka Nida SW190 w klasie odporności ogniowej (R)EI120


Inżynierowie Siniat - chcąc sprostać wymaganiom rynku w zakresie szybkiego procesu realizacyjnego przy zachowaniu i spełnieniu najwyższych wymagań nośności mechanicznej i skuteczności w warunkach ppoż. - opracowali system ścian wysokich Nida SW. Wyzwanie było niezmiernie wymagające, ponieważ należało opracować lekki system w oparciu o płyty gipsowo-kartonowe odpowiadający parametrom masywnej ściany konstrukcyjnej. Jednak dzięki ogromnemu doświadczeniu kadry technicznej i posiadaniu w ofercie unikalnych produktów ogniochronnych, takich jak specjalistyczne gipsowo-kartonowe płyty Nida Ogień Plus typu DF wg. normy PN EN-520, czy systemowe profile stalowe Nida C 100 i U 100, jak również produktom, które opracowano specjalnie pod te rozwiązanie - profil kompensacyjny do połączeń teleskopowych Nida U100/140, przeprowadzono unikalny test odporności ogniowej ściany wysokiej Nida SW.

Wymiary elementu, który poddano tym skomplikowanym testom były imponujące – wysokość h=7,0 m, długość s=10,0 m. Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji i zastosowaniu ultra-nowoczesnych materiałów firmy Siniat, badanie zakończyło się sukcesem (zdj. 2. widok do strony nienagrzewanej próbki badawczej). Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie na taką skalę było zrealizowane w nowym Instytucie Techniki Budowlanej jako pierwsze w Europie (film z badania dostępny pod adresem - https://www.youtube.com/watch?v=ls3qVlDZGJE).

Zdjęcie ściany wysokiej w Instytucie Techniki Budowlanej

Zdj. 2. Widok próbki badawczej – Ściana wysoka Nida SW  do strony nienagrzewanej.


System ogniochronnych ścian wysokich Nida SW w technologii Siniat charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
 • klasy odporności ogniowej EI60, EI120,
 • wysokie parametry izolacyjności akustycznej Rw=60 dB,
 • podwyższona odporność mechaniczna – klasa IV wg. ETAG 003,
 • maksymalna wysokość stosowania Hmax = 11,0 m.

Przewaga lekkich ścian wysokich Nida SW vs. technologie masywne:

 • znacznie skrócony czas realizacji Systemu Suchej zabudowy Nida Sw vs. masywne ściany murowane,
 • obniżenie kosztów pracy rusztowań w przypadku wysokich zabudów,
 • brak prac mokrych (wykonywanie wieńców i trzpieni żelbetowych), 
 • możliwość stosowania innych typów płyt specjalistycznych w zależności od środowisk temperaturowo-wilgotnościowych.

Jakie komponenty wchodzą w skład ścian wysokich Nida SW:

 • specjalistyczne płyty Nida Ogień typu DF wg . PN EN 520,
 • systemowe profile stalowe ocynkowane NIDA C100, NIDA U100,
 • kompensacyjne profile Nida U100/80, U100/100, U100/120, U100/140, U100/180,
 • profesjonalne masy szpachlowe Nida Start + Nida Finisz,
 • systemowe akcesoria montażowe Nida

Na podstawie przeprowadzonego projektu badawczego wprowadzono do oferty zróżnicowane rozwiązania w zakresie wysokości stosowania i klasy odporności ogniowej (szczegóły konstrukcyjne zawarto w tablicy nr 1).

Tabela konstrukcji NIDA SW 

Dzięki dużemu zaangażowaniu Inżynierów Siniat w rozwój technicznych rozwiązań biernej ochrony ppoż., firma Siniat stworzyła nietuzinkowe narzędzie w formie klasyfikacji ogniowej ścian wysokich.


Opracował: Radosław Kowalski, Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów i Systemów, Siniat Sp. z o.o.
Czytaj wszystkie

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie