Idź do:
Systemy Siniat - pierwsze na rynku systemy suchej zabudowy oznakowane znakiem CE

Systemy Siniat - pierwsze na rynku systemy suchej zabudowy oznakowane znakiem CE

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa stosowania i użytkowania kompletnych rozwiązań systemowych Siniat – zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (EOT) ETA 15/0301 oraz ze zharmonizowaną normą EN 13964:2004+A1:2006 – we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej zrealizowaliśmy kompleksowy projekt badawczy (BWT) obejmujący badania wytrzymałościowe, akustyczne oraz odporności ogniowej. Na podstawie uzyskanych pozytywnych wyników, jako jedyni spośród producentów systemów suchej zabudowy opartych na gipsie, deklarujemy właściwości techniczne dla finalnego systemu. Potwierdzeniem tego faktu jest wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) na systemy Siniat i oznakowane ich znakiem CE.

Dowiedz się więcej >

Czytaj wszystkie

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie