Idź do:

Zapewnienie komfortu akustycznego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Systemów Suchej Zabudowy firmy Siniat

Z jakich materiałów najlepiej wykonać lekkie przegrody o bardzo wysokiej izolacyjności akustycznej? Odpowiedź znajdziecie Państwo w prezentowanym artykule.

Firma Siniat, jeden z czołowych dostawców kompletnych systemów suchej zabudowy, których podstawą są płyty gipsowo-kartonowe NIDA, ma w ofercie bogatą gamę rozwiązań pozwalających zapewnić wymagany komfort akustyczny w różnego rodzaju wnętrzach. Portfolio produtkowe Siniat wypełnia bardzo bogata oferta płyt gipsowo-kartonowych NIDA możliwych do stosowania na różnych układach konstrukcyjnych, które pozwalają uzyskać rozwiązania charakteryzujące się wysoką izolacyjnością akustyczną. Warto podkreślić, że w celu wykreowania jak najlepszego komfortu akustycznego należy stosować również ustroje pochłaniające dźwięki (najczęściej układy sufitowe), np. akustyczne płyty perforowane NIDA Sonic. Dopiero umiejętne połączenie systemów charakteryzujących się odpowiednią izolacyjnością akustyczną Rw i pochłanianiem dźwięku αw pozwala osiągnąć satysfakcjonujący efekt. W obu przypadkach wyroby Siniat, tworzące te rozwiązania, oprócz akustycznych spełniają również funkcje dekoracyjne i zapewniają efektowne wykończenie wnętrza obiektów budowlanych.

W artykule skupię się na izolacyjności akustycznej ścian działowych NIDA. Należy podkreślić, że odpowiednia izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami, niezależnie od ich rodzaju i funkcji budynku, jest jednym z parametrów określających jakość użytkową obiektu. Jest miarą określającą, jak dobrze dany system/ustrój budowlany zabezpiecza/izoluje pomieszczenie od hałasu dochodzącego z innych pomieszczeń lub otoczenia. Wartość ta normowo oznaczana jest jako wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw [dB].

Bardzo dobry izolator akustyczny powinien składać się z trzech głównych elementów: „masy”, którą stanowi poszycie ściany działowej z płyt g-k NIDA, materiału sprężystego – „sprężyny”, czyli wełny mineralnej z włókien szklanych lub skalnych, który zamykamy poszyciem masywnym, czyli „masą”. Stosowanie tej zasady umożliwia budowanie lekkich systemów suchej zabudowy jako ustrojów o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej.

Akustyczna ściana działowa poszyta płytami NIDA Cicha 

Różnorodność typów ścian działowych w ofercie Siniat imponuje, a uzyskiwana przez nie bardzo wysoka izolacyjność akustyczna (do Rw = 80 dB) pozwala spełnić nawet najbardziej rygorystyczne wymagania. Dobiera się je w zależności od funkcji jaką ma pełnić dany obiekt budowlany, np. w budynkach biurowych czy handlowych najczęściej stosuje się ustroje o jak najmniejszej grubości w celu wygospodarowania jak największej powierzchni użytkowej. Najlepszą izolacyjność akustyczą zapewniają bardzo ciężkie płyty akustyczne NIDA Twarda typu DEFH1IR czy też NIDA Cicha typu DFH1IR (gęstość powierzchniowa ok. 13 kg/m2) na konstrukcji z profili stalowych NIDA z wypełnieniem z wełny mineralnej.


akustyczna ściana działowa poszyta płytami NIDA Cicha 

Akustyczna ściana działowa poszyta płytami NIDA z przewiązkami wibroakustycznymi NIDA PWA

Bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące komfortu akustycznego we wnętrzach mają obiekty hotelowe, bowiem wpływa on na ich klasyfikację (liczbę gwiazdek). W przypadku tego typu obiektów doskonałym rozwiązaniem są ściany działowe o dwurzędowej konstrukcji nośnej, tzw. typu B lub D (zgodnie z oznaczeniem Siniat). Dzięki temu rozwiązaniu w osi ściany uzyskujemy dylatację (szczelina 5 – 10 mm), która zapobiega przenoszeniu się wibracji, a w konsekwencji wzbudzaniu przegrody od dźwięków powietrznych. Niestety takie układy są dość wiotkie, a wiadomo, że w tego typu obiektach pożądana jest duża nośność w połączeniu z małą udarowością (wieszanie TV, półek, czy ciężkich luster).

Sprawdzonym sposobem pozwalającym uzyskać lepsze parametry statyczne jest powiązanie konstrukcji za pomocą przewiązek z płyt g-k. Jednak są to materiały jednorodne o dużej gęstości, które transmitują wszelkie wibracje, co pogarsza izolacyjność akustyczną przegrody o 6 ÷ 8 dB. W takim przypadku warto skorzystać z oferty Siniat. Inżynierowie tej firmy bowiem, jako pierwsi w Europie, opracowali innowacyjne rozwiązanie – specjalistyczny elastomer o nazwie – przewiązka wibroakustyczna NIDA PWA, który w systemach lekkich przegród łączy dwa rzędy konstrukcji, godząc wcześniej wykluczające się parametry, czyli dużą nośność z wysoką izolacyjnością akustyczną.

Dzięki temu zabiegowi ściana ma o ok. 30% większą sztywność i nośność przy jednoczesnym zredukowaniu/rozproszeniu wibracji i efektu rezonansu, co pozwala na utrzymanie wysokiej izolacyjności akustycznej. Innowacyjność przewiązek wibroakustycznych NIDA PWA potwierdza uzyskany patent (P. 399202). Poniżej przykład ściany działowej, w której zastosowano przewiązki wibroakustyczne NIDA.


akustyczna ściana działowa poszyta płytami NIDA Cicha z wiązką PWA

Akustyczna ściana kinowa NIDA SLA

Najwyższe wymagania akustyczne stawiane są też przegrodom w obiektach komercyjnych typu kina, w których jest m.in. wiele są sia dujących ze sobą sal projekcyjnych (tzw. multipleksy). W tym przypadku Siniat proponuje unikatowe systemy ścian kinowych NIDA SLA, których wysokość zabudowy może sięgać nawet 20 m (przykładem jest multipleks w Złotych Tarasach w Warszawie). System ten charakteryzuje się bardzo masywnym obustronnym poszyciem z płyt NIDA Ogień Plus typu DF grubości min. 50 mm na dwurzędowej konstrukcji nośnej o dużym rozstawie, powiązanej za pośrednictwem specjalistycznych łączników akustycznych NIDA Phoni SL. Izolacyjność tych ścian osiąga nawet 80 dB.


akustyczna ściana działowa NIDA SLA 

Radosław Kowalski
Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów i Systemów

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie