Q&A

Czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące projektowania systemów suchej zabudowy.

W jaki sposób powinno wykonywać się przejścia instalacyjne w kurtynach?

Otwory instalacyjne w kurtynach dymowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych powinny być większe od wiązki przechodzących instalacji o około 5-15mm. Powstałą przestrzeń należy uzupełnić wełną mineralną i uszczelnić gipsem Nida MAX.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz dokumentację Nida Max: Pobierz dokumentację >


Jak wykonać przegrodę podwieszaną z g-k?

Systemy przegród podwieszonych Siniat zbudowane są ze szkieletu profili stalowych opłytowanych płytami gipsowo-kartonowymi lub cementowymi. Słupki pionowe stanowią profile stalowe Nida C50, Nida UAR50, profile obwodowe profile stalowe Nida U50 oraz U50/80. Przegrody podwieszane mocowane są do konstrukcji budynku za pomocą kotew stalowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt: izabela.baczyk@etexgroup.com


Jakie jest dopuszczalne obciążenie okładziną elewacyjną, dla płyt Cementex?

Płyty Cementex gr. 12 mm mogą przenosić obciążenie do 40 kg/m2, pod warunkiem zachowania rozstawu profili co 300 mm i wysokości do 2200 mm. Montaż płyt musi odbywać się według ściśle określonych wytycznych uwzględniających dylatacje na poziomych i pionowych krawędziach o gr. 3-5 mm oraz przesunięcie poziomych krawędzi, sąsiadujących ze sobą płyt o minimum 400 mm. Dokładne instrukcje są dostępne w załączeniu.

Załącznik instrukcji montażu


Czy przy zastosowaniu płyt Nida Hydro należy stosować izolację?

Hydroizolacja ścian w pomieszczeniach o średniej lub dużej wilgotności nie jest wymagane. W przypadku pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza, takich jak np. baseny czy publiczne prysznice należy zastosować folię w płynie na całej powierzchni zabudowy.

W przypadku gdy nie jest wymagane całopowierzchniowe uszczelnienie ściany, styk ściany z podłogą należy zabezpieczyć poprzez wywinięcie hydroizolacji na ścianę na wysokość min. 150mm od poziomu podłogi. Szczelinę pomiędzy płytami a stropem należy wykończyć za pomocą gotowej masy szpachlowej Nida Hydromix z taśmą zbrojącą.


W jaki sposób montować puszki elektryczne w ścianach gipsowo-kartonowych, aby zachować izolacyjność akustyczną?

Aby zachować jak najlepsze parametry izolacyjności akustycznej należy kierować się następującymi zasadami: W ścianach działowych typu A na pojedynczej konstrukcji nośnej należy unikać wykonywania przejść i otworów, dlatego zaleca się montaż puszek natynkowych.

W ścianach o dwurzędowej konstrukcji puszki elektryczne należy montować w dodatkowej obudowie z płyt g-k o grubości takiej jak w całej ścianie. Alternatywnym rozwiązaniem, częściej stosowanym przez architektów jest nałożenie gipsu szpachlowego Nida Start na puszkę wewnątrz przegrody o grubości opłytowania w ścianie.

Puszki elektryczne znajdujące się po obu stronach przegrody nie mogą być montowane symetrycznie naprzeciwko siebie w tym samym polu pomiędzy słupkami. Puszki znajdujące się po drugiej stronie przegrody należy umieścić w kolejnym polu pomiędzy słupkami ściany w odstępie minimum 600 mm w pionie i w poziomie.


Czy jest możliwe osadzenie w ścianie GK drzwi antywłamaniowych klasy RC4 (ciężar skrzydła - około 100kg)?

Osadzenie w ścianie GK drzwi antywłamaniowychProjektowanie otworów drzwiowych rodziło od zawsze wątpliwości wśród projektantów. Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania umożliwiające zastosowanie różnego rodzaju i typu drzwi w ścianach gipsowo-kartonowych. Dobór ich uzależniony jest od wielkości otworów i parametrów ścian. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby spełnić poniższe zasady:

 • Otwory okienne i drzwiowe należy wzmocnić profilami ościeżnicowymi (UA lub UAR) zamocowanymi po obu stronach otworu
 • W przypadku otworów drzwiowych o szerokości poniżej 90 cm, wysokości ściany w świetle mniejszej od 260 cm i ciężarze skrzydła mniejszym niż 25 kg dopuszczalne jest wykonanie konstrukcji z zastosowaniem profili C (bez użycia profili UA/UAR); przy ciężarze skrzydła większym niż 25kg należy zastosować profile wzmocnione UA/UAR.
 • Dopuszczalny ciężar skrzydeł drzwiowych dla profili wzmocnionych wynosi:
  • Przy zastosowaniu profili UA/UAR50 – 50 kg;
  • Przy zastosowaniu profili UA/UAR75 – 75 kg;
  • Przy zastosowaniu profili UA/UAR100 – 100 kg.

Przy większych obciążeniach konstrukcja otworu powinna być zaprojektowana indywidualnie.

Dokumenty dotyczące profili ościeżnicowych Nida UAR
Dokumenty dotyczące profili ościeżnicowych Nida UA
Zobacz także instrukcję montażu drzwi >


Czy płyty Duripanel nadają się jako wzmocnienia do zawieszania telewizora?

Zakres zastosowań płyt Duripanel jest bardzo szeroki. Duripanel A2 ma zastosowanie zarówno w przypadku systemów zabudowy poddaszy, ścian działowych oraz okładzin jak i w budownictwie szkieletowym.

Przy stosowaniu wzmocnień ścian za pomocą płyt cementowo-wiórowych Duripanel zapewniona jest możliwość odpowiedniego podparcia i mocowania, średnia temperatura zawiera się w przedziale +5C do +35C, z temperaturą minimalną 0C i maksymalną 70C, oraz wilgotność powietrza w trakcie użytkowania wynos max 70% okresowo zwiększona do 85%.

W systemach ściennych wzmacnianych powierzchniowo jako warstwę wewnętrzną zaleca się zastosowanie płyt zastosowanie płyt Duripanel B1 o grubości 12mm lub Duripanel A2 o grubości od 13mm przykręcanych za pomocą blachowkrętów Hydropanel w rozstawie:

 • co 20cm (dla gr. 12mm)
 • co 30cm (dla gr.13-20mm)
 • co 40 cm (dla płyt o gr. 22-40mm).

Przy zachowaniu minimalnego odstępu blachowkrętów od krawędzi płyty 15mm.

Zewnętrzna warstwa opłytowania w zależności od przeznaczenia i funkcji ściany może być wykonana z płyt: Nida Expert, Nida Woda, Nida Ogień Plus, Nida Ogień typ F, Nida Woda Ogień, Nida Hydro, Nida Twarda, Nida Cicha.

W systemach ściennych miejscowo wzmacnianych za pomocą płyt Duripanel dopuszcza się stosowanie co najmniej dwuwarstwowego opłytowania. Rodzaj opłytowania zależny jest od warunków i przeznaczenia ścian działowych oraz wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej, odporności na uderzenia oraz odporności ogniowej. Dodatkowo należy zastosować wzmocnienie z profili Nida UD27 o wysokości odpowiadającej wysokości płyty cementowo-wiórowej Duripanel, oraz 2x profil Nida U50/U75/U100 o długości 100mm, połączony ze słupkiem za pomocą blachowkrętów z obu stron profilu.

O właściwościach i zastosowaniach płyt Duripanel można dowiedzieć się z naszej animacji.


Czy istnieje możliwość montażu rewizji w ścianach pokrytych płytkami?

Do powierzchni rewizji jak najbardziej mogą być klejone płytki. Istnieje nawet możliwość dostosowania rewizji do grubości płytki w celu licowania się powierzchni.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie klapy rewizyjnej rozbieralnej KR-ROC, która zbudowana jest z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników, dzięki czemu cała konstrukcja jest stosunkowo lekka, ale wytrzymała.

Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm). Płyty są zlicowane z rama profilu aluminiowego – nie wymagają szpachlowania.

Dowiedz się więcej


Czy można wykonać samonośną obudowę sufitu do odporności ogniowej REI 120 ze spadkiem 15%?

W niewielkich pomieszczeniach, gdzie wymiary nie przekraczają wartości 3,2m, można wykonać taką obudowę stosując system np. Nida PK48/60 Ogień+, podwieszony do podkonstrukcji 2xUAR100 w rozstawie max 500mm, którą mocujemy do ścian nośnych przy użyciu dwóch kątowników UA. Zastosowanie 4x płyty Nida Ogień Plus grubości 15mm pozwoli uzyskać wymaganą odporność ogniową.

Szczególną ostrożność należy zachować przy projektowaniu połączenia sufitu ze ścianą. Styk ten musi być zabezpieczony poprzez użycie samoprzylepnej taśmy poślizgowej i wykończony gipsem szpachlowym Nida Start z taśmą zbrojącą + Nida Finish.

Dokumentacja do Systemu Nida PK48/60 Ogień+ wraz z produktami powiązanymi w linkach poniżej:

Rozwiązanie to należy wcześniej skonsultować z Doradcą Technicznym, gdyż nie pochodzi z katalogu rozwiązań systemowych i jest indywidualnym opracowanym przykładem wskazującym na to, jak szerokie zastosowanie maja produkty Siniat.


W jaki sposób można zapewnić wzmocnienie pod umywalkę i uchwyty dla osób niepełnosprawnych o szerokości przekraczającej 60cm?

Przy wzmocnieniach miejscowych przekraczających zalecany rozstaw profili, które dla ścian działowych wynoszą max.600 mm. Szerokość wzmocnienia należy zatem dostosować do rozstawu profili pionowych, tak aby była ona ich wielokrotnością. Drugą opcją jest miejscowe zagęszczenie tych profili.

Przykładowo, jeżeli rozstaw profili C50/75/100 w ścianie gipsowo-kartonowej wynosi 600mm, a wymagana szerokość wzmocnienia ma wynosić 900mm, wówczas na odcinku, gdzie ma występować wzmocnienie można zastosować rozstaw 2x450mm lub 3x300mm.

Należy również pamiętać o spełnieniu pozostałych wymagań konstrukcyjnych dla wzmocnień miejscowych, m.in. o dodatkowych profilach Nida UD27 o wysokości odpowiadającej wysokości płyty cementowo-wiórowej Duripanel, oraz profilach Nida U50/U75/U100 o długości 100 mm, połączony ze słupkiem za pomocą blachowkrętów z obu stron profilu.

Poznaj potencjał możliwości Duripanel


W jaki sposób powinno rozwiązać się połączenie ściany gipsowo-kartonowej z dachem pokrytym blachą trapezową?

Połączenie ściany gipsowo-kartonowej z poszyciem z blachy trapezowej zależy od wielkości ugięć. Przed przystąpieniem do opracowania takiego połączenia należy przeprowadzić analizę maksymalnych ugięć w miejscach występowania wspomnianych połączeń. Na tej podstawie można wówczas dobrać odpowiedni rodzaj połączenia.

Istotną kwestią jest tutaj zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do odkształceń samej blachy.

Zapewnia ją profil Nida U50/80 75/80 100/80 przymocowany do blachy trapezowej poprzez blachę o grubości 1mm (nie mniej niż grubości blachy trapezowej) i szerokości 300mm rozstawioną co max 1m.

Mocowana jest wkrętami samowierconymi do blachy. Szczegóły rozwiązania są dostępne pod linkami:


Czy można w ścianie gr. 15cm zamontować rozdzielnicę o gr.12cm przy zachowaniu odporności ogniowej 30EI?

Tak, jak najbardziej jest możliwość zachowania odporności ogniowej na poziomie EI30, przy zastosowaniu podwójnego opłytowania ściany płytami Nida Twarda.

Polecanym typem ściany będzie ściana działowa 150A100 Twarda (link):

Przy osadzaniu rozdzielnic należy również pamiętać o warunkach układu profili w ścianie. Prawidłowe wykonanie wymaga dodania profili poziomych U100 nad i pod rozdzielnicą oraz profili pionowych górą i dołem C100 pomiędzy słupkami, które również powinny przylegać bezpośrednio do obudowy takiej rozdzielnicy. Maksymalna szerokość rozdzielnicy nie może przekraczać 600mm.

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie