Q&A

Czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące projektowania systemów suchej zabudowy.

W jaki sposób powinno wykonywać się przejścia instalacyjne w kurtynach?

Otwory instalacyjne w kurtynach dymowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych powinny być większe od wiązki przechodzących instalacji o około 5-15mm. Powstałą przestrzeń należy uzupełnić wełną mineralną i uszczelnić gipsem Nida MAX.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz dokumentację Nida Max: Pobierz dokumentację >


Jak wykonać przegrodę podwieszaną z g-k?

Systemy przegród podwieszonych Siniat zbudowane są ze szkieletu profili stalowych opłytowanych płytami gipsowo-kartonowymi lub cementowymi. Słupki pionowe stanowią profile stalowe Nida C50, Nida UAR50, profile obwodowe profile stalowe Nida U50 oraz U50/80. Przegrody podwieszane mocowane są do konstrukcji budynku za pomocą kotew stalowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji kontakt: izabela.baczyk@etexgroup.com


Jakie jest dopuszczalne obciążenie okładziną elewacyjną, dla płyt Cementex?

Płyty Cementex gr. 12 mm mogą przenosić obciążenie do 40 kg/m2, pod warunkiem zachowania rozstawu profili co 300 mm i wysokości do 2200 mm. Montaż płyt musi odbywać się według ściśle określonych wytycznych uwzględniających dylatacje na poziomych i pionowych krawędziach o gr. 3-5 mm oraz przesunięcie poziomych krawędzi, sąsiadujących ze sobą płyt o minimum 400 mm. Dokładne instrukcje są dostępne w załączeniu.

Załącznik instrukcji montażu


Czy przy zastosowaniu płyt Nida Hydro należy stosować izolację?

Hydroizolacja ścian w pomieszczeniach o średniej lub dużej wilgotności nie jest wymagane. W przypadku pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza, takich jak np. baseny czy publiczne prysznice należy zastosować folię w płynie na całej powierzchni zabudowy.

W przypadku gdy nie jest wymagane całopowierzchniowe uszczelnienie ściany, styk ściany z podłogą należy zabezpieczyć poprzez wywinięcie hydroizolacji na ścianę na wysokość min. 150mm od poziomu podłogi. Szczelinę pomiędzy płytami a stropem należy wykończyć za pomocą gotowej masy szpachlowej Nida Hydromix z taśmą zbrojącą.


W jaki sposób montować puszki elektryczne w ścianach gipsowo-kartonowych, aby zachować izolacyjność akustyczną?

Aby zachować jak najlepsze parametry izolacyjności akustycznej należy kierować się następującymi zasadami: W ścianach działowych typu A na pojedynczej konstrukcji nośnej należy unikać wykonywania przejść i otworów, dlatego zaleca się montaż puszek natynkowych.

W ścianach o dwurzędowej konstrukcji puszki elektryczne należy montować w dodatkowej obudowie z płyt g-k o grubości takiej jak w całej ścianie. Alternatywnym rozwiązaniem, częściej stosowanym przez architektów jest nałożenie gipsu szpachlowego Nida Start na puszkę wewnątrz przegrody o grubości opłytowania w ścianie.

Puszki elektryczne znajdujące się po obu stronach przegrody nie mogą być montowane symetrycznie naprzeciwko siebie w tym samym polu pomiędzy słupkami. Puszki znajdujące się po drugiej stronie przegrody należy umieścić w kolejnym polu pomiędzy słupkami ściany w odstępie minimum 600 mm w pionie i w poziomie.


Czy jest możliwe osadzenie w ścianie GK drzwi antywłamaniowych klasy RC4 (ciężar skrzydła - około 100kg)?

Osadzenie w ścianie GK drzwi antywłamaniowychProjektowanie otworów drzwiowych rodziło od zawsze wątpliwości wśród projektantów. Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania umożliwiające zastosowanie różnego rodzaju i typu drzwi w ścianach gipsowo-kartonowych. Dobór ich uzależniony jest od wielkości otworów i parametrów ścian. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby spełnić poniższe zasady:

 
 • Otwory okienne i drzwiowe należy wzmocnić profilami ościeżnicowymi (UA lub UAR) zamocowanymi po obu stronach otworu
 • W przypadku otworów drzwiowych o szerokości poniżej 90 cm, wysokości ściany w świetle mniejszej od 260 cm i ciężarze skrzydła mniejszym niż 25 kg dopuszczalne jest wykonanie konstrukcji z zastosowaniem profili C (bez użycia profili UA/UAR); przy ciężarze skrzydła większym niż 25kg należy zastosować profile wzmocnione UA/UAR.
 • Dopuszczalny ciężar skrzydeł drzwiowych dla profili wzmocnionych wynosi:
  • Przy zastosowaniu profili UA/UAR50 – 50 kg;
  • Przy zastosowaniu profili UA/UAR75 – 75 kg;
  • Przy zastosowaniu profili UA/UAR100 – 100 kg.

Przy większych obciążeniach konstrukcja otworu powinna być zaprojektowana indywidualnie.

Dokumenty dotyczące profili ościeżnicowych Nida UAR
Dokumenty dotyczące profili ościeżnicowych Nida UA
Zobacz także instrukcję montażu drzwi >


Czy płyty Duripanel nadają się jako wzmocnienia do zawieszania telewizora?

Zakres zastosowań płyt Duripanel jest bardzo szeroki. Duripanel A2 ma zastosowanie zarówno w przypadku systemów zabudowy poddaszy, ścian działowych oraz okładzin jak i w budownictwie szkieletowym.

Przy stosowaniu wzmocnień ścian za pomocą płyt cementowo-wiórowych Duripanel zapewniona jest możliwość odpowiedniego podparcia i mocowania, średnia temperatura zawiera się w przedziale +5C do +35C, z temperaturą minimalną 0C i maksymalną 70C, oraz wilgotność powietrza w trakcie użytkowania wynos max 70% okresowo zwiększona do 85%.

W systemach ściennych wzmacnianych powierzchniowo jako warstwę wewnętrzną zaleca się zastosowanie płyt zastosowanie płyt Duripanel B1 o grubości 12mm lub Duripanel A2 o grubości od 13mm przykręcanych za pomocą blachowkrętów Hydropanel w rozstawie:

 • co 20cm (dla gr. 12mm)
 • co 30cm (dla gr.13-20mm)
 • co 40 cm (dla płyt o gr. 22-40mm).

Przy zachowaniu minimalnego odstępu blachowkrętów od krawędzi płyty 15mm.

Zewnętrzna warstwa opłytowania w zależności od przeznaczenia i funkcji ściany może być wykonana z płyt: Nida Expert, Nida Woda, Nida Ogień Plus, Nida Ogień typ F, Nida Woda Ogień, Nida Hydro, Nida Twarda, Nida Cicha.

W systemach ściennych miejscowo wzmacnianych za pomocą płyt Duripanel dopuszcza się stosowanie co najmniej dwuwarstwowego opłytowania. Rodzaj opłytowania zależny jest od warunków i przeznaczenia ścian działowych oraz wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej, odporności na uderzenia oraz odporności ogniowej. Dodatkowo należy zastosować wzmocnienie z profili Nida UD27 o wysokości odpowiadającej wysokości płyty cementowo-wiórowej Duripanel, oraz 2x profil Nida U50/U75/U100 o długości 100mm, połączony ze słupkiem za pomocą blachowkrętów z obu stron profilu.

O właściwościach i zastosowaniach płyt Duripanel można dowiedzieć się z naszej animacji.


Czy istnieje możliwość montażu rewizji w ścianach pokrytych płytkami?

Do powierzchni rewizji jak najbardziej mogą być klejone płytki. Istnieje nawet możliwość dostosowania rewizji do grubości płytki w celu licowania się powierzchni.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie klapy rewizyjnej rozbieralnej KR-ROC, która zbudowana jest z dwóch ram: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników, dzięki czemu cała konstrukcja jest stosunkowo lekka, ale wytrzymała.

Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe Nida Woda o grubości 12,5 mm (możliwe wykonanie w wariancie 2 × 12,5 mm). Płyty są zlicowane z rama profilu aluminiowego – nie wymagają szpachlowania.

Dowiedz się więcej


Czy można wykonać samonośną obudowę sufitu do odporności ogniowej REI 120 ze spadkiem 15%?

W niewielkich pomieszczeniach, gdzie wymiary nie przekraczają wartości 3,2m, można wykonać taką obudowę stosując system np. Nida PK48/60 Ogień+, podwieszony do podkonstrukcji 2xUAR100 w rozstawie max 500mm, którą mocujemy do ścian nośnych przy użyciu dwóch kątowników UA. Zastosowanie 4x płyty Nida Ogień Plus grubości 15mm pozwoli uzyskać wymaganą odporność ogniową.

Szczególną ostrożność należy zachować przy projektowaniu połączenia sufitu ze ścianą. Styk ten musi być zabezpieczony poprzez użycie samoprzylepnej taśmy poślizgowej i wykończony gipsem szpachlowym Nida Start z taśmą zbrojącą + Nida Finish.

Dokumentacja do Systemu Nida PK48/60 Ogień+ wraz z produktami powiązanymi w linkach poniżej:

Rozwiązanie to należy wcześniej skonsultować z Doradcą Technicznym, gdyż nie pochodzi z katalogu rozwiązań systemowych i jest indywidualnym opracowanym przykładem wskazującym na to, jak szerokie zastosowanie maja produkty Siniat.


W jaki sposób można zapewnić wzmocnienie pod umywalkę i uchwyty dla osób niepełnosprawnych o szerokości przekraczającej 60cm?

Przy wzmocnieniach miejscowych przekraczających zalecany rozstaw profili, które dla ścian działowych wynoszą max.600 mm. Szerokość wzmocnienia należy zatem dostosować do rozstawu profili pionowych, tak aby była ona ich wielokrotnością. Drugą opcją jest miejscowe zagęszczenie tych profili.

Przykładowo, jeżeli rozstaw profili C50/75/100 w ścianie gipsowo-kartonowej wynosi 600mm, a wymagana szerokość wzmocnienia ma wynosić 900mm, wówczas na odcinku, gdzie ma występować wzmocnienie można zastosować rozstaw 2x450mm lub 3x300mm.

Należy również pamiętać o spełnieniu pozostałych wymagań konstrukcyjnych dla wzmocnień miejscowych, m.in. o dodatkowych profilach Nida UD27 o wysokości odpowiadającej wysokości płyty cementowo-wiórowej Duripanel, oraz profilach Nida U50/U75/U100 o długości 100 mm, połączony ze słupkiem za pomocą blachowkrętów z obu stron profilu.

Poznaj potencjał możliwości Duripanel


W jaki sposób powinno rozwiązać się połączenie ściany gipsowo-kartonowej z dachem pokrytym blachą trapezową?

Połączenie ściany gipsowo-kartonowej z poszyciem z blachy trapezowej zależy od wielkości ugięć. Przed przystąpieniem do opracowania takiego połączenia należy przeprowadzić analizę maksymalnych ugięć w miejscach występowania wspomnianych połączeń. Na tej podstawie można wówczas dobrać odpowiedni rodzaj połączenia.

Istotną kwestią jest tutaj zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do odkształceń samej blachy.

Zapewnia ją profil Nida U50/80 75/80 100/80 przymocowany do blachy trapezowej poprzez blachę o grubości 1mm (nie mniej niż grubości blachy trapezowej) i szerokości 300mm rozstawioną co max 1m.

Mocowana jest wkrętami samowierconymi do blachy. Szczegóły rozwiązania są dostępne pod linkami:


Czy można w ścianie gr. 15cm zamontować rozdzielnicę o gr.12cm przy zachowaniu odporności ogniowej 30EI?

Tak, jak najbardziej jest możliwość zachowania odporności ogniowej na poziomie EI30, przy zastosowaniu podwójnego opłytowania ściany płytami Nida Twarda.

Polecanym typem ściany będzie ściana działowa 150A100 Twarda (link):

Przy osadzaniu rozdzielnic należy również pamiętać o warunkach układu profili w ścianie. Prawidłowe wykonanie wymaga dodania profili poziomych U100 nad i pod rozdzielnicą oraz profili pionowych górą i dołem C100 pomiędzy słupkami, które również powinny przylegać bezpośrednio do obudowy takiej rozdzielnicy. Maksymalna szerokość rozdzielnicy nie może przekraczać 600mm.


W jaki sposób można zaprojektować styk ścian w systemie g-k z elementami murowanymi? Czy połączenie g-k ze słupem powinno się wysunąć o 1,5cm przed słup zakładając jego otynkowanie czy lepiej obudować słup płytą g-k, aby uniknąć pękań tynku na styku?

W przypadku projektowania połączenia ścian gipsowo-kartonowych z elementami murowymi należy kierować się zasadami obowiązującymi w przypadku połączeń z elementami żelbetowymi. Przed przystąpieniem do rozwiązywania tego problemu należy wybrać odpowiedni rodzaj systemu dostosowany do maksymalnej wysokości przegrody, wymagań dotyczących jej izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej. W tym celu polecamy bardzo wygodne narzędzie jakim jest wyszukiwarka systemów Siniat, dostępna pod linkiem.

Przy projektowaniu połączenia ściany murowanej ze ścianą g-k należy pamiętać o zapewnieniu właściwego oddylatowania profilu konstrukcyjnego C50/75/100 od muru, które wykonujemy za pomocą taśmy uszczelniającej do izolacji akustycznej Nida50/70/95. Słupek pionowy mocujemy do konstrukcji nośnej za pośrednictwem kołków rozporowych Nida 6/40mm w rozstawie maksymalnie co 1000mm. W celu uniknięcia pęknięć i zarysowań pomiędzy płytami a licem ściany musi być zapewniona przerwa około 5mm, którą następnie uzupełniamy gipsem lub masą szpachlową Nida wraz z taśmą zbrojącą.

Dobrą praktyką, zalecaną przy wykonywaniu tego typu połączeń, będzie zastosowanie na powierzchni ściany samoprzylepnej taśmy poślizgowej o szerokości dostosowanej do ilości płyt. Przykład wykonania takiego połączenia: detal połączenia ściany działowej typu A ze ścianą masywną. W przypadku, kiedy chcemy z jednej strony zlicować się ścianą g-k z powierzchnią słupa, należy pamiętać o zastosowaniu nacięcia na styku tych dwóch elementów. Takie działanie pozwoli uniknąć powstania zarysowania znanego jako zjawiska naturalnej dylatacji. W celu uniknięcia konieczności nacinania powierzchni, można również obudować element murowy płytą gipsowo-kartonową. W przypadku ścian z podwójnym opłytowaniem, profil pionowy Nida C50/75/100 mocujemy w jednej linii z krawędzią słupa, przestrzegając zasad prawidłowego wykonania takiego połączenia, opisanych we wcześniejszym akapicie. Pierwsza płyta musi dochodzić do elementu murowego, natomiast zewnętrzna zachodzić na całą powierzchnię słupa. Pierwszą warstwę płyt z profilami Nida C50/75/100 łączymy przy użyciu blachowkrętów 3,5x25mm co 600 mm w pionie, natomiast drugą warstwę blachowkrętami 3,5x35mm co 200mm w pionie. Połączenie płyty ze słupem wykonujemy za pomocą kleju gipsowego Nida Klej Typ T lub za pośrednictwem profilu kapeluszowego Nida.


Czy jest możliwe wykonanie ścian działowych, krzywoliniowych na bazie elipsy z płyt gipsowo-kartonowych?

Szeroka gama systemów suchej zabudowy firmy Siniat pozwala na projektowanie i wykonywanie krzywoliniowych ścian działowych jak również krzywoliniowych okładzin ściennych kotwionych do konstrukcji masywnych. Promień krzywizny może osiągać wartość nawet 300mm, co z punktu widzenia projektowego pozwala na tworzenie niestandardowych rozwiązań architektonicznych. Cały system składa się z profili konstrukcyjnych pionowych Nida C50/C75/C100, profili giętych ściennych Nida U50/U75/U100 oraz płyt gipsowo-kartonowej Nida 2x6,5mm; 9,5mm; 12,5mm. Dobór właściwej płyty musi być dostosowany od promienia krzywizny i możliwości formowania płyty, podobnie jak rozstaw profili pionowych. Zależność maksymalnego rozstawu została przedstawiona w tabeli poniżej.

Minimalny promień gięcia [mm] Płyta gr. 6,5mm Płyta gr. 9,5mm Płyta gr. 12,5mm
Płyta prosta Płyta uprzednio gięta Płyta prosta Płyta uprzednio gięta Płyta prosta Płyta uprzednio gięta
3500 300 300 300 400 300 600
3500-2500 200 300 200 400 200 600
2500-2000 150 300 150 300 150 300
2000-1500 150 200 150 200 150 300
1500-1200 150 200 150 200 X 300
1200-900 150 200 100 200 X 300
900-600 100 200 X 200 X 300
600-400 X 150 X 150 X X
400-300 X 150 X X X X

X – gięcie oraz montaż niemożliwy;

Profil obwodowy gięty jest mocowany do stronu przy pomocy kołka rozporowego stalowego Nida 6/40 mm. Pomiędzy profilem obwodowym a stropem jest umieszczona taśma do izolacji akustycznej Nida50/70/100 dopasowana do szerokości profilu. Montaż płyt do konstrukcji odbywa się przy użyciu blachowkrętów Nida 3,5x25mm, których maksymalny rozstaw nie może przekraczać 200mm.


Jaki rodzaj sufitu byłyby wskazany dla pomieszczenia basenu o rzędnej spodu sufitu=3,45m ponad taflę wody aby można ograniczyć pogłos od wody?

W opisanym przypadku rozwiązaniem spełniającym zarówno warunek odporności na wysoką wilgotność powietrza jak również ograniczającym pogłos,. jest zastosowanie sufitu podwieszanego perforowanego, np. DK/WON/CD60-12,5/Sonic Hydro.

System oparty jest na dwupoziomowej krzyżowej konstrukcji nośnej z profili Nida CD60 połączonej ze stropem przy pomocy zestawu wieszaków obrotowych Nida WON 60 oraz wykończonej perforowaną płytą gipsowo-kartonową Nida Hydro - karta techniczna do pobrania. Istnieje jednakże tutaj ograniczenie w stosunku do typu wykonywanej perforacji (możliwość wykonania perforacji typu N0). Pełna gama dostępnych wzorów znajduje się pod linkiem (strony 32-37, nazwy zawierające oznaczenie N0).

Zastosowanie zawiesi noniuszowych umożliwia wykonanie podwieszenia o znacznej wysokości, stanowiące idealną przestrzeń do ukrycia instalacji znajdujących się pod stropem. Dodatkowo budowa tych zawiesi pozwala na tworzenie idealnie równych powierzchni.

Wykończenie perforowaną płytą Nida Hydro nie tylko charakteryzuje się zwiększonymi parametrami mechanicznymi, wyjątkową odpornością na działanie wody (nasiąkliwość poniżej 3%) oraz zabezpieczeniem przed powstawaniem pleśni, ale również Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego jednocześnie redukując zjawisko pogłosu.


Jaki rodzaj sufitu można zastosować w pomieszczeniu z sufitem wykończonym płytkami ceramicznymi ? Czy przy wykończeniu płytkami ceramicznymi płyta powinna mieć zwiększoną odporność na wilgoć?

W zależności od minimalnej odległości jaka musi być zachowana pomiędzy stropem a wykończeniem sufitu, można zastosować sufit podwieszany w jednopoziomowym układzie konstrukcyjnym np. PK48/12,5/Hydro lub jeżeli warunki projektu wymagają zachowania większej przestrzeni, praktycznym rozwiązaniem będzie wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji krzyżowej z zastosowaniem zawiesi noniuszowych.

Warunkiem, który należy sprawdzić, poza minimalną odległością od stropu jest obciążenie od okładziny zewnętrznej, w tym przypadku płytek ceramicznych. Zastosowanie jako wykończenia płyty Hydro pozwala na przenoszenie znaczących wielkości od obciążeń. Należy pamiętać, że w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, należy wybrać płyty i rozwiązania odznaczające się podwyższoną odpornością na działanie wilgoci, niezależnie od zastosowanej okładziny.

Dystrybutorzy Siniat blisko Ciebie